Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Krajobrazi u prekograničnoj suradnji

„Krajobrazi u prekograničnoj suradnji - krajobraz ne poznaje granice“.

16. sastanak Vijeća Europe o implementaciji Konvencije o europskim krajobrazima  održan je 1. i 2. listopada 2015. godine u glavnom gradu Andore, Andorri la Vella:

16. sastanak Vijeća Europe o implementaciji Konvencije o europskim krajobrazima (KEK) održan je 1. i 2. listopada 2015. godine u glavnom gradu Andore, Andorri la Vella. Tema sastanka bila je prekogranična suradnja na projektima krajobraza, kako bi se razmjenom informacija i iskustava usporedili dosad postignuti rezultati u primjeni KEK, posebno u odnosu na odredbu čl. 9., kojom je prepoznata nužnost uspostave prekograničnih suradnji, imajući u vidu da krajobrazi “ne prepoznaju” administrativne granice. 

Pored organizatora, predstavnika Vijeća Europe i Vlade Andore, sudionici sastanka bili su predstavnici javnopravnih tijela nadležnih za provedbu konvencije,  predstavnici stručnih timova koji su radili na prekograničnim krajobraznim projektima, predavači na fakultetima, prostorni planeri, krajobrazni arhitekti, konzultanti i dr. Budući da Hrvatski zavod za prostorni razvoj pokreće izradu Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, predstavnik Zavoda prisustvovao je navedenim radionicama. Tijekom radionica, predstavnica Crne Gore predstavila je prekogranični krajobrazni projekt Hrvatske (Dubrovnik) i Crne Gore.   

Uvodnim izlaganjem predstavnici Andore upoznali su sudionike s načinom implementacije KEK na prostoru Andore, metodologijom, tijekom i načinom izrade te donošenja Krajobrazne strategije Andore, usvojene 2011. godine. Tijekom sastanka održano je 6 radionica s 30-tak prezentacija konkretnih prekograničnih suradnji,  panel rasprave o prezentiranim projektima i inicijativama te obavljen obilazak nekoliko turističkih naselja. Tijekom sastanka mogli su se uočiti različiti načini kojima države potpisnice KEK implementiraju KEK na svom teritoriju, donoseći zakone o krajobrazima, strategije nacionalnih krajobraza, krajobrazne planove ili osnove te nakon toga i realizirajući pojedinačne projekte. Iako neposredni načini provedbe konvencije variraju ovisno o nacionalnim propisima, svi polaze od nužnosti određivanja metodologije kojom će se identificirati krajobrazne jedinice, njihovog kartiranja, prepoznavanja prostora za koje je potrebno daljnje istraživanje (iznimni ili degradirani krajobrazi), određivanja ciljeva kvalitete krajobraza i usmjeravanja razvoja prostora stvarajući okvir za zaštitu, upravljanje i afirmaciju krajobraza. Metodologije su također različite, no sve uključuju interdisciplinarni pristup pri čemu se ističe nužnost uključivanja najšire javnosti u procese izrade krajobraznih propisa ili dokumenata, kako prilikom identifikacije prostornih jedinica, tako i u postupcima daljnjeg planiranja prostora.

Prezentiranim primjerima prekograničnih suradnji ukazano je na poteškoće koje proizlaze iz različitosti u zakonskoj osnovi koja se odnosi na krajobraze, neujednačenosti izrađenih krajobraznih dokumenata u smislu njihovih naziva, metodologije, detaljnosti, formata zapisa, mjerila prikaza i sl. te načina na koje su suradnje ostvarene, a problemi riješeni. Prezentirani rezultati različitih suradnji pokazali su prednosti zajedničke realizacije krajobraznih projekata kojima je obuhvaćena krajobrazna regija ili jedinica u pograničnom području, duž državnih granica ili onih koje se protežu kroz veći broj država (područja uz rijeke, planine, obala mora ili sl.).  

Korisni linkovi:

Vijeće Europe Konvencija o europskim krajobrazima (European Landscape Convention)

Zakon o potvrđivanju konvencije o europskim krajobrazima (NN 11/2004 – MU)

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika