Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

DG, teritorijalna kohezija i urbana pitanja

Sastanci Mreže kontakt točaka za teritorijalnu koheziju i Grupe za urbani razvoj, Luksemburg, 20. i 21. listopada 2015.
 
U organizaciji Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg koje trenutno predsjedava Europskom unijom, u Luksemburgu su održani sastanci Mreže kontakt točaka za teritorijalnu koheziju i Grupe za urbani razvoj direktorske razine (sastanci direktora/ ravnatelja/ pomoćnika ministara nadležnih za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja). Na oba sastanka sudjelovala je Irena Matković, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. U delegaciji Zavoda bila je i Ingrid Gojević koja je sudjelovala u radu ovih organizacija na ekspertnoj razini.

Sastanak Mreže kontakt točaka za teritorijalnu koheziju (Network of Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP) održan je 20. listopada 2015.

Mreža je osnovana tijekom portugalskog predsjedavanja Europskom unijom 2007., a zadatak joj je pružati stručnu i tehničku pomoć ministrima odgovornima za prostorni razvoj i provedbu Teritorijalne agende. U radu mreže sudjeluju zemlje članice EU, zemlje kandidati, druge europske zemlje: Island, Norveška i Švicarska, institucije Europske unije i dionici teritorijalnog razvoja. Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjeluje u radu mreže na ekspertnoj i direktorskoj razini.

Središnje teme sastanka bile su analiza provedbe i ostvarenja ciljeva teritorijalne kohezije i Teritorijalne agende 2020, primjena metode scenarija u procjeni utjecaja sektorskih politika na ciljeve teritorijalnog razvoja te unapređivanje prekogranične suradnje uklanjanjem pravnih prepreka.

U raspravi je ocijenjeno da su ciljevi i prioriteti Teritorijalne agende 2020 aktualni, relevantni i dobro određeni, uz naglasak na potrebi pripreme konkretnijih dokumenata kojima će se pojedine teme agende interpretirati na operativan način, s jasno utvrđenim metodama provedbe i akcijskim planovima. Prepoznati su problemi u provedbi prekograničnih projekata vezani uz nemogućnost prevladavanja različitih normi i standarda s dvije strane granice i potreba za daljnjom regulacijom ove teme.

Sastanak Grupe za urbani razvoj (Urban Development Group – UDG) održan je 21. listopada 2015.  

UDG je neformalna radna grupa koja pruža stručnu i tehničku pomoć ministrima u pripremi nacrta dokumenata i politika vezanih uz urbani razvoj.   

Tijekom latvijskog predsjedanja Europskom unijom, ministri su na neformalnom sastanku održanom 10. lipnja 2015. donijeli  tzv. Deklaraciju iz Rige pod nazivom „U susret Urbanoj agendi EU“ koja predstavlja iskaz političke podrške izradi samog dokumenta.

U tijeku luksemburškog predsjedanja načinjen je novi korak prema Urbanoj agendi i sudionicima sastanka je predstavljen prijedlog prioritetnih tema Urbane agende u čijoj su pripremi na ekspertnoj razini sudjelovali članovi grupe za urbani razvoj: zapošljavanje i razvoj lokalne ekonomije, smanjenje urbanog siromaštva, priuštivo i kvalitetno stanovanje, inkluzija migranata i izbjeglica, održivo korištenje zemljišta i ekološka rješenja, cirkularna ekonomija, prilagodba klimatskim promjenama, primjena obnovljivih izvora energije, održiva urbana mobilnost, kvaliteta zraka, poboljšanje javnih servisa i poslovnih mogućnosti korištenjem novih tehnologija, inovativna i odgovorna javna nabava. Predstavljen je i prijedlog daljnjeg načina rada na pripremi Urbane agende EU kroz tematska partnerstva.

Posebno se raspravljalo o izazovima koje pred gradove postavlja aktualna situacija intenzivnog priljeva migranata i izbjeglica, o mogućnostima financijske podrške lokalnoj razini i činjenici da će dugoročnim rješenjima problema koji nastaju.

Sastanci su bili priprema za ministarski sastanak koji će se održati u studenom 2015. te će tom prilikom ministri nadležni za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja donijeti zaključke o prioritetnim temama razmatranim tijekom predsjedanja Luxembourga. Time će ujedno završiti razdoblje predsjedanja “Trojke” Italija, Latvija i Luxemburg te se intenzivirati rad po najavljenim prioritetima Nizozemske i Slovačke koje predsjedavaju ovim radnim grupama tijekom 2016.


Slika
Slika
Slika
Slika