Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

OKRUGLI STOL - Očuvanje i održivi razvoj kulturnih krajolika Hrvatske

U Muzeju Mimara održan je 3. studenoga 2015. godine Okrugli stol - Očuvanje i održivi razvoj kulturnih krajolika Hrvatske. Kao uvod u temu predstavljena je knjiga autorice dr. sc. Biserke Dumbović Bilušić: KRAJOLIK KAO KULTURNO NASLJEĐE koju je akademik Mladen Obad Šćitaroci predstavio kao iznimno značajan znanstveni rad, koji dugogodišnja praktična istraživanja autorice objedinjuje s teoretskim istraživanjem. Autorica na vrlo detaljan način daje prijedlog metodskog okvira i modela dokumentiranja te vrednovanja kulturnog krajolika.

Tijekom skupa održan je i veći broj prezentacija kojima su sudionici predstavili krajobraze koji su bili predmet njihovog interesa. Dr. sc. Radoslav Bužančić iz Konzervatorskog odjela u Splitu upoznao je prisutne s doživljajem kontemplativnog krajolika otoka Brača, mr. sc. Sanja Buble govorila je o Starogradskom polju na otoku Hvaru kao kulturnom krajoliku na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine, dr. sc. Tanja Lolić o povijesno-ruralnom krajoliku Žumberak-Samoborsko gorje-Plešivičko prigorje, Nevenka Šuran Marinči o namjerno oblikovanom krajoliku Brijunskog otočja, mr. sc. Anuška Deranja-Crnokić izlagala je na temu Krajolik Konavala – vrijednosti i izazovi, a mr. sc. Marina Oreb govorila o Slici grada – povijesnom krajoliku Dubrovnika.

U drugom dijelu skupa izlaganja su održali Mirna Bojić, dipl. ing. agr., s temom Krajobraz u sustavu zaštite prirode te dr. sc. Goran Andlar koji je govorio o Kulturnom krajobrazu Primorske Hrvatske.

U ime Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Ingrid Gojević, dipl. ing. arh., dala je osvrt na problematiku krajobraza u sustavu prostornog uređenja te najavila početak izrade Krajobrazne osnove Republike Hrvatske. Sudionici skupa su podržali izradu Krajobrazne osnove uz naglašavanje nužnosti interdisciplinarnog i sveobuhvatnog pristupa krajobrazu u svim njegovim pojavnostima (sastavnicama) naglašavajući nužnost uključivanja i suradnje među različitim sektorima.


Slika
Slika
Slika
Slika