Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Drugi sastanak o Pilot-projektu izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje

U Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 7. lipnja 2017. godine održan je drugi radni sastanak s temom Pilot-projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje. Na sastanku su predstavnici zavoda za prostorno uređenje uključeni u Pilot-projekt prezentirali II. fazu radova. Sastanku su prisustvovali i predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, pomoćnik ministra Igor Čižmek i predstavnik Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Ivan Bačić Deprato.

U Pilot-projekt uključeni su zavodi za prostorno uređenje: Zagrebačke županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije, Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke županije i Grada Zagreba.

Svako pojedino područje ima svoju povijesnu genezu i specifičnosti nezakonite gradnje, ali zajednički problemi su pitanja komunalne i društvene infrastrukture, odnos izgrađenih struktura i njihovih sadržaja i okolnog prostora, odnosa prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, potencijala uključivanja u širu mrežu naselja ili sustava naselja, te mogućnosti određivanja uvjeta uređenja. Pojedini zavodi u anketiranju dionika/korisnika prostora prepoznali su priliku za aktiviranje stanovništva i dobivanje vrijednih povratnih informacija.

Iako nije glavna tema Pilot-projekta, u raspravi se nametnulo pitanje kako osim sanacije osigurati sprečavanje buduće nezakonite gradnje.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika