Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR sudjelovao na drugoj radionici MINATURA 2020
Dana 6. lipnja 2017. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je Druga nacionalna konzultacija dionika o predloženoj metodi određivanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja (MDoPI) u sklopu projekta MINATURA 2020.

MINATURA 2020 je trogodišnji projekt koji je počeo 1. veljače 2015. godine, a kojem je cilj osigurati najbolje korištenje mineralnih sirovina kako se ne bi narušile potrebe budućih generacija. Projekt pokušava uključiti što je moguće više europskih država kako bi se razmijenila mišljenja, pa se ovakve radionice te sastanci održavaju u brojnim europskim državama s ciljem prikupljanja podataka na temu mineralnih sirovina od javnog značaja, a projekt je financiran od strane Europske unije.

Opći je cilj projekta razviti koncept i metodologiju definiranja, a naknadno i zaštite, ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja, a kako bi se osigurala njihova buduća učinkovita upotreba koja će biti u skladu s europskim zakonima, smjernicama i politikama. Uspostava okvira za planiranje politika koji će sadržavati održiva načela iz područja rudarstva, kako postoje i za druge oblike korištenja zemljišta, predstavlja pokretačku snagu projekta.

Ova radionica druga je u nizu radionica koje se održavaju za relevantne dionike, radi prikupljanja informacija, podataka te dokaza koji ograničavaju opskrbu mineralnih sirovina. Procjena potreba razvoja racionalnoga korištenja i učinkovitog planiranja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja trebala bi biti jedan od rezultata radionice.

Na početku sve prisutne pozdravio je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović kao partner u ovom projektu, nakon čega je započeo radni dio.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj aktivno je sudjelovao na radionici s prezentacijom: Prostorno planiranje i mineralne sirovine gdje je Vesna Marohnić-Kuzmanović prezentirala mineralne sirovine u kontekstu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (u donošenju), a Lidija Škec u kontekstu propisa iz područja prostornog uređenja te prostornih planova, te kao moderatori radionice Grupe 3 - Implementacija MDoPI (ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja) u proceduri donošenja prostornih planova.