Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na stručnom skupu Pariški sporazum o klimatskim promjenama – izazovi i prilike

Dana 27. lipnja 2017. godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjelovao je na stručnom skupu Pariški sporazum o klimatskim promjenama – izazovi i prilike koji se održavao u Kući Europe u Zagrebu.

S ciljem obilježavanja stupanja na snagu Pariškog sporazuma za Republiku Hrvatsku, te podizanja svijesti o njegovoj važnosti i važnosti obveza koje iz njega proizlaze, a također i sa ciljem jačanja svijesti o održivom razvoju globalne zajednice kroz UN-ovu Agendu za održivi razvoj do 2030. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska gospodarska komora te Predstavništvo Europske komisije u RH organizirali su stručni skup Pariški sporazum o klimatskim promjenama – izazovi i prilike na kojem se u široko stručnom krugu raspravljalo o navedenim temama.

U prosincu 2015. godine usvojen je Pariški sporazum o klimatskim promjenama čiji je cilj ograničiti porast globalne temperature ispod 2°C u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Osim što definira hitno smanjenje emisija stakleničkih plinova, odnosno prelazak na nisko-ugljično društvo, sadrži i odredbe vezane za prilagodbu klimatskim promjenama. Republika Hrvatska postala je punopravna stranka Pariškog sporazuma 23. lipnja 2017. godine te se tako i sama obvezala na poduzimanje aktivnosti u svrhu ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Također, iste se godine u okviru Ujedinjenih naroda usvojila Agenda za održivi razvoj do 2030. Riječ je o jednom o najsveobuhvatnijih i najambicioznijih planova za globalni razvoj čovječanstva, kroz 17 Ciljeva održivog razvoja, među kojima borba protiv klimatskih promjena u okviru Pariškog sporazuma svakako ima vrlo važno mjesto.