Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Prvi godišnji sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba

Na poziv ravnateljice Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, 7. prosinca 2015. održan je sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Ravnatelje svih zavoda i njihove kolege u uvodnom izlaganju pozdravila je ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš posebno istaknuvši značaj osnivanja i početka rada Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, kao i uspostavljene uspješne komunikacije sa zavodima županijske razine koji imaju značajnu ulogu u sustavu prostornog uređenja i ujedno predstavljaju važnu sponu između planiranja državne i lokalne razine. U svom izlaganju ministrica se osvrnula na ključne teme planerske struke i donesene podzakonske akte kojima se uređuje ovo područje.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković podsjetila je na primjere kvalitetne suradnje koju je Hrvatski zavod za prostorni razvoj ostvario sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba u provedbi brojnih projekata iz gotovo cjelokupnog svog djelokruga: od izrade prostornih planova područja posebnih obilježja, preko provedbe pripremnih aktivnosti za izradu Državnog plana prostornog razvoja, do zajedničkoga rada na uspostavi i unapređivanju Informacijskog sustava prostornog uređenja. Predstavljene su i planirane zajedničke aktivnosti u 2016. godini.

U raspravi koja je uslijedila, ravnatelji zavoda iskazali su potporu nastavku suradnje i upozorili na područja u koja će biti potrebno uložiti dodatne napore, posebice vezano uz uspostavu sektorskih baza podataka i mehanizama njihove razmjene.

 

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika