Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON natječaji za Primijenjena istraživanja

Program suradnje ESPON 2020 raspisao je natječaje za 7 Primijenjenih istraživanja:
  1. The Geography of New Employment Dynamics in Europe
  2. The World in Europe, global FDI flows towards Europe
  3. Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities
  4. Territories and low-carbon economy
  5. Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest
  6. Possible European Territorial Futures
  7. Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe
 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).
 
Primijenjena istraživanja iz prethodnog programskog razdoblja ESPON 2013