Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON seminari

Territory matters: Keeping Europe and its regions competitive

Amsterdam, 16. i 17. lipnja 2016. godine​

Teritorijalna dimenzija europske regionalne konkurentnosti i korištenje prostornih podataka u odnosu na razvoj politika postaju sve važnije za regije i gradove.
 
ESPON seminar nudi izvrsnu priliku za umrežavanje i diskusiju kroz okupljanje kreatora politika, akademske zajednice i stručnjaka u cilju razmjene najnovijih informacija o prostoru te rasprave o pitanjima i izazovima relevantnim za  regionalnu konkurentnost.

Program seminara će se sastojati od stručnih predavanja, panel diskusija i radionica, a bavit će se sljedećim temama:

-Konkurentnost europskih regija
-Utjecaj politike EU na nacionalno prostorno planiranje
-Urbana agenda
-Policentrični razvoj na više razina
-Prekogranična suradnja
-Bottom-up planiranje
-ESPON i INSPIRE direktiva


Registraciju je potrebno izvršiti do 1. lipnja 2016. godine u 15.00 sati.
 A World without Borders: Refugees, Cooperation and Territories
Svijet bez granica: izbjeglice, suradnja i teritoriji

Luxembourg, 8. i 9. prosinca 2015. godine


Seminaru je prisustvovalo 156 sudionika koje su činili kreatori politika, znanstvenici i stručnjaci.

Kroz niz izlaganja i diskusija seminar se bavio sljedećim temama:​
  • Teritorijalni aspekti migracije izbjeglica u Europu
  • Prekogranična suradnja
  • Europske makroregionalne strategije

U panel raspravi o potrebnim prostornim podacima koje ESPON može osigurati za europske markoregije sudjelovala je, kao predstavnica Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), i Andreja Petković iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Svoje izlaganje i podatke za raspravu pripremila je u suradnji s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.