Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

U tijeku postupci određivanja sadržaja strateških studija o utjecaju na okoliš 2 UPU-a od državnog značaja na Medvednici

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi postupke određivanja sadržaja strateških studija o utjecaju na okoliš Urbanističkih planova uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica i 'Skijaški kompleks', Medvednica.

Poziva se zainteresirana i stručna javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge na sadržaj strateške studije.
Više o tome na stanicama Ministarstva:
Mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti najkasnije do 16. ožujka 2016. e-poštom:
Mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti i poštom na adresu Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, obavezno uz naznaku na omotnici na koji plan se odnose.