Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sastanci EU skupina za pitanja teritorijalne kohezije (NTCCP) i urbana pitanja (UDG), 6. i 7. travnja 2016. godine, Amsterdam

6. i 7. travnja 2016. godine u Amsterdamu su održani sastanci stručne razine radnih skupina zemalja EU nadležni za pitanja teritorijalne kohezije - NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Point) i urbanih pitanja - UDG (Urban Development Group). Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj bila je hrvatski predstavnik u ovim radnim skupinama.

NTCCP (Network of Territorial Cohesion Contact Points)

Radna skupina za teritorijalnu koheziju (NTCCP) raspravljala je o iskustvima vezanim uz unapređenje teritorijalne kohezije, te je tako jedna od tema bila razvoj teritorijalnih scenarija razvoja EU u razdoblju do 2050. godine. Predstavnik Europske komisije (DG REGIO) obrazložio je značaj stvaranja zajedničkih teritorijalnih scenarija i njihov utjecaj na daljnje kreiranje razvojnih politika. Doprinos raspravi dao je ESPON 2020 obrazlažući koncept stvaranja tri moguća scenarija ovisno o tome tko su nositelji razvoja (metropole, veliki gradovi ili mreža srednjih i malih gradova). Rasprava o ovoj temi razvijena je kroz tri tematske radionice kojima su prezentirani mogući scenariji, teme važne za budući razvoj scenarija i značaj zakonskog okvira koji utječe na ostvarenje nekog od scenarija. Druga ključna tema bila je prekogranična suradnja za koje je nakon uvodnog izlaganja EK, daljnja rasprava vođena kroz radionice s prezentiranim konkretnim primjerima prekograničnih suradnji: primjer EU regije Maas-Rijn i Vijeće nordijskih zemalja te radionica na kojoj je razmatran novi pristup procjeni utjecaja prekograničnih suradnji na prostor i zakonska ograničenja. Pored toga grad Amsterdam prezentirao je neke od vlastitih projekata pokrenutih bottom-up pristupom pri čemu, na inicijativu udruga, građana ili sl., grad prihvaća projekte, ulaže u njih i stvara neku novu kvalitetu u životu građana. Neki od primjera prezentirani su na licu mjesta. Grad je kupio napuštenu industrijsku halu te uložio sredstva u najnužniju rekonstrukciju kojom je osigurao stabilnosti i sigurnosti zgrade, zaštitu od požara i sanitarne uvjete. Njeni današnji zakupci tamo su smjestili različite radionice, umjetničke ateljee, kreativnu industriju, robotiku i dr. U drugom prezentiranom slučaju grad je kupio upravnu zgradu kompanije Shell, te ju kroz javno privatno partnerstvo prilagođava novoj društvenoj namjeni – muzička i filmska industrija, ugostiteljstvo, kulturni i zabavni sadržaji. Nadogradnjom dodatnih rotirajućih etaža dodao je, pored navedenog, novi prostorni marker u vizuri grada.

UDG (Urban Development Group)

Tematska okosnica rada skupine koja se bavi urbanim pitanjima bio je nastavak aktivnosti usmjerenih na izradu EU urbane agende (EUUA). Kao sljedeći u nizu dokumenata kojim se osigurava kontinuitet političke podrške izradi ovog dokumenta je Amsterdamski pakt, o čijem prihvaćanju će se ministri nadležni za urbana pitanja izjasniti na neformalnom sastanku koji će se održati 30. lipnja 2016. godine u Amsterdamu. Ovim paktom obrazlaže se potreba izrade EUUA, odlučuje o njenoj izradi i donošenju, postavljaju ciljevi i obim, definira 12 prioritetnih tema, uspostavlja princip horizontalnog pristupa rješavanja prepoznatih problema vodeći računa o dobrom urbanom upravljanju, upravljanju urbanim prostorima uz nadilaženje administrativnih granica, promišljenom i usklađenom urbanom i regionalnom planiranju, integralnom i inovativnom načinu rješavanja problema, utjecaju na društvene i bihevioralne promjene, o izazovima kojima su izložena srednja i mala urbana područja, problemima urbane regeneracije, prilagodbi klimatskim promjenama, dostupnosti javnih usluga te međunarodnoj dimenziji problematike urbanih područja. Amsterdamskim paktom, definira se, nadalje, operativni okvir za izradu EUUA u smislu odabira tema, horizontalne i vertikalne koordinacije izrade, procjene utjecaja te razmjene znanja. U svrhu pripreme pojedine teme, četiri inicijalno formirana partnerstva (1. Urbano siromaštvo, 2. Migranti izbjeglice, 3. Stanovanje i 4. Kakvoća zraka) prezentirala su prve rezultate svog rada i okvirne planove daljnjih aktivnosti. Hrvatski predstavnici zasad su iskazali namjeru uključivanja u partnerstvo vezano uz temu Kakvoća zraka. Pored navedenog ovim paktom prepoznaju se uloge zemalja članica i tijela javne vlasti svih razina uključujući i javnu upravu urbanih područja, EU institucija kao što su CoR, EUROCITIES i CEMR te tijela Europske komisije, Europskog parlamenta, Europske investicijske banke i drugih financijskih institucija, kao važnih čimbenika u izradi i provedbi konkretnih projekata u svrhu provedbe ciljeva EUUA. Ne manje važna je i uloga civilnog društva, obrazovnih i znanstvenih institucija te gospodarstva koji različitim aktivnostima mogu doprinijeti izradi i kasnije implementaciji ciljeva EU urbane agende.

Da bi se stavila veća politička težina izradi i implementaciji EUUA, prema zaključku donesenom tijekom talijanskog predsjedanja EU, u pripremi je i prijedlog teksta zaključaka Vijeća za opće poslove EU („Council Conclusions“), o kojem je rasprava također u tijeku.

O svim navedenim temama rasprave će se nastaviti na sljedećim sastancima na razini direktora/ravnatelja/pomoćnika ministara u svibnju ove godine.

Za praćenje aktivnosti izrade EUUA uspostavljena je web-stranica:
http://urbanagenda.nl/

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika