Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR sudjelovao na prvoj radionici MINATURA 2020

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značaja u sklopu projekta MINATURA 2020.

MINATURA 2020 je trogodišnji projekt koji je počeo 1. veljače 2015. godine, a kojem je cilj osigurati najbolje korištenje mineralnih sirovina kako se ne bi narušile potrebe budućih generacija. Ovaj projekt pokušat će uključiti što je moguće više europskih država kako bi se razmijenila mišljenja pa će se ovakve radionice te sastanci održati u brojnim europskim državama s ciljem prikupljanja brojnih podataka na ovu temu, a projekt je financiran od strane Europske unije.

Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota te ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović kao partner u ovom projektu, nakon čega je započeo radni dio.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj aktivno je sudjelovao na radionici s temom „Prostorno planiranje i eksploatacija mineralnih sirovina“. Vesna Marohnić-Kuzmanović prezentirala je mineralne sirovine u kontekstu nacrta prijedlog Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, a Lidija Škec u kontekstu propisa iz područja prostornog uređenja te prostornih planova, posebice Zakona o prostornom uređenju te Pravilnika o Državnom planu prostornog razvoja.