Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Okrugli stol "Upravljanje imovinom u javnom sektoru: aktualnosti u sustavu i predstojeće promjene"

U okviru projekta br. 8509 „Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia“ / „Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u  razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost na razdoblje 2014.-2018. godine, 13. svibnja 2016. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom "Upravljanje imovinom u javnom sektoru: aktualnosti u sustavu i predstojeće promjene".

Okrugli stol je u cilju razmjene informacija i poticanja suradnje okupio predstavnike više institucija: Ekonomskog fakulteta, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), Državnog ureda za reviziju, Ureda Vlade RH za internu reviziju, Državne geodetske uprave (DGU), trgovačkog društva Libusoft, te Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (HZPR). Sudionici su u kontekstu predstojećih reformi financijskog upravljanja u javnom sektoru raspravljali o računovodstveno – izvještajnim pretpostavkama i  institucionalno – organizacijskim aspektima učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom. Predstavljeni su konkretni projekti, kao što su Informacijski sustav upravljanja državnom imovinom (ISUDIO) koji razvija DUUDI i čija uspostava je u tijeku, te planirana uspostava katastra zgrada (sustava evidencije zgrada) pri DGU.

Sunčana Habrun, kao predstavnica HZPR-a, održala je prezentaciju o planiranoj uspostavi tzv. Brownfield registra u Republici Hrvatskoj, koji će u konačnici predstavljati interaktivni katalog napuštenih nekretnina ili nekretnina koje su se prestale koristiti u svojoj izvornoj namjeni (npr. napušteni industrijski, vojni, ugostiteljsko-turistički kompleksi i sl.) i koji će omogućiti njihovu inventarizaciju i valorizaciju radi buduće učinkovite uporabe korištenog prostora. Uspostava registra navedena je i kao jedan od prioriteta i strateških usmjerenja prostornog razvoja u Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja RH.

Više o projektu
Prezentacija „Uspostava Brownfield registra u Republici Hrvatskoj“ (1,5 MB)
Ostali materijali i prezentacije