Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Prijem u sklopu stručnog skupa Strategije urbane regeneracije, 9. lipnja 2016.

Zagrebački Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada ugostio je sudionike stručnog skupa Strategije urbane regeneracije u ZG FORUMU. Uzvanike su pozdravili predstavnici domaćina Ana Magdić i Darko Šiško, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr.sc. Irena Matković te se riječima podrške razmatranju ove teme, ali i drugih tema značajnih za daljnji prostorni razvoj, prisutnima obratio i mr.sc. Danijel Žamboki, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja.

Autori radova objavljenih u Zborniku Strategije urbane regeneracije, moderatori panela, arhitekti i okupljeni prostorni planeri su u ležernijoj atmosferi nastavili razgovarati o temama koje su bile predmet stručnog skupa, neposredno razmjenjujući vlastita iskustva, raspravljajući o problemima i nedoumicama, mogućoj suradnji i planovima za daljnje djelovanje.

Nametnuo se zaključak da je za uspjeh nužna intenzivnija suradnja kako unutar struke, tako i među resorima, organiziranje rasprava na stručnim razinama, edukacija najšire javnosti o načinima brige za prostor i mogućnostima sudjelovanja u kreiranju politika upravljanja prostorom. Ne manje važan je i kontinuitet u provedbi zacrtanih prostornih ciljeva za koji je nužna politička podrška na svim razinama. Pri tom treba pažljivo osluškivati potrebe korisnika prostora i u suradnji s njima nalaziti kreativne i inovativne načine zadovoljenja određenih društvenih i javnih potreba, alternativnim rješenjima staviti u funkciju raspoložive nekretnine koje više nisu u korištenju shodnom namjeni za koju su izgrađeni te razmotriti mogućnosti privremenog korištenja preskočenih prostora.

Galerija fotografija


Slika
Slika
Slika