Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Publikacije Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2018.)

        Konferencija
Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom
ZBORNIK SAŽETAKA
listopad 2018.
     
  URBANA SANACIJA
rujan 2018.
     
  STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
prosinac 2017.
     
  URBANO-RURALNE VEZE
rujan 2017.
     
 

VIZIJE GRADOVA I PROSTORA
lipanj 2017.

     
  STRATEGIJE URBANE REGENERACIJE
lipanj 2016.
     
  HABITAT III
NACIONALNI DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE

srpanj 2016.
     
  HABITAT III
NATIONAL INPUT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

July 2016