Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na sastancima EU skupina za pitanja teritorijalne kohezije (NTCCP) i urbani razvoj (UDG), 6. i 7. srpnja 2016. godine, Bratislava

6. i 7. srpnja 2016. godine u Bratislavi održani su, na stručnoj razini, sastanci Mreže nacionalnih kontakt točaka za teritorijalnu koheziju (NTCCP - National Territorial Cohesion Contact Point) i radne grupe za urbani razvoj (UDG - Urban Development Group). Hrvatska sudionica sastanaka bila je Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

NTCCP - Nacionalna kontakt točka za teritorijalnu koheziju

Radna skupina za teritorijalnu koheziju (NTCCP) raspravljala je o utjecaju klimatskih promjena na teritorijalni razvoj i teritorijalnu koheziju, na prostorno planiranje kao i o mogućim načinima smanjivanja rizika od utjecaja klimatskih promjena, posebno u naseljima. Kao uvod u temu poslužila je analiza utjecaja klimatskih promjena na prostore naselja koju je izradila Zajednica slovačkih gradova (Union of Slovak Cities), nakon čega je rasprava usmjerena na utjecaj klimatskih promjena na kvalitetu života u naseljima te ulogu gradova i općina kao ključnih dionika koji kroz prostorno planiranje trebaju učiniti gradove otpornijima na klimatske promjene i spremnijima na suočavanje s iznimnim i iznenadnim situacijama.
 
Druga tema bile su policentrične teritorijalne strukture i policentrični razvoj. Nakon uvodnih izlaganja predsjedavajućih, Višegradske skupine (V4+2) u suradnji s Rumunjskom i Bugarskom te EU Makroregionalne strategije za Podunavlje, ESPON je dao kratki pregled policentrične mreže gradova. Tijekom rasprave se većina sudionika osvrnula na sustav primarnih gradova u koji su uključeni najveći i glavni gradovi država članica te sekundarne mreže,  tzv. second tier gradova te nužnost uvažavanja nacionalnog policentričnog razvoja kao nužnog konteksta europske mreže gradova te alternativnih scenarija mogućeg budućeg razvoja Europske unije.
 
Predstavnici Luksemburga izvijestili su sudionike sastanka da je formirana i započela s radom neformalna radna skupina koja se bavi teškoćama u realizaciji prekograničnih suradnji. Budući da je sudjelovanje u radnoj skupini dobrovoljno, sve zemlje zainteresirane za ovu temu pozvane su da se uključe u njezin rad.

UDG - Radna skupina za urbani razvoj

Ključna tema sastanka Radne skupine za urbani razvoj bila je provedba Amsterdamskog pakta, odnosno izrada Urbane agende za EU. Od 12 prioritetnih tema, dosad su osnovane radne skupine - tzv. partnerstva za prve 4 teme. Rezultati njihovog dosadašnjeg rada biti će prezentirani u listopadu ove godine. Pozivu predsjedavajućih na dostavu prijedloga za osnivanje novih partnerstava te iskaza interesa predstavnika zemalja članica i predstavnika urbanih područja odazvale su se gotovo sve zemlje. Kako je iskazani interes za pojedine teme premašuje predviđeni broj partnera,  odluka koja 2-3 partnerstva će se sljedeća formirati, u kojem sastavu te tko će preuzeti ulogu koordinatora, donijet će se na sljedećem sastanku.

Hrvatska je do sada uključena u partnerstvo formirano za prioritetnu temu: Kakvoća zraka (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode), a tijekom sastanka iskazali smo namjeru da se hrvatski predstavnici tijela državne uprave (Ministarstvo poduzetništva i obrta) uključe i u partnerstvo za teme Kružno gospodarstvo i Radna mjesta i vještine u lokalnom gospodarstvo. Također, gradovi Zagreb i Rijeka iskazali svoj interes za uključivanje u preostala neformirana partnerstva. Lista zainteresiranih po temama i preferencijama za ulogu koordinatora partnerstva bit će poznata sredinom rujna ove godine, a do tada ostaje otvorena mogućnost za dostavu i novih iskaza interesa. Ciljani početak rada sljedeća 2-3 novoformirana partnerstva je lipanj 2017. godine.  
 
Ne manje važan bio je osvrt na konferenciju HABITAT III konferenciju Ujedinjenih naroda o stanovanju i održivom urbanom razvoju koja će se održati u listopadu 2016. godine u Ekvadoru (Quito). Na posljednjem pripremnom odboru za HABITAT III, PrepCom3, koji će se održati u srpnju u Indoneziji (Surabaya), očekuje se nastavak suradnje zemalja članica EU na zauzimanju jedinstvenog stava o preostalim otvorenim pitanjima vezanim za izradu Nove urbane agende.

Oba radna dana okončana su predstavljanjem plana aktivnosti Malte koja predsjeda EU u prvoj polovici 2017. godine te najavom tema usmjerenih na problematiku država sa specifičnim geografskim položajem - planinske, otočke ili rijetko naseljene države.
 
 
 

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika