Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON natječaji za Ciljane analize

ESPON 2020 raspisao je tri natječaja za ciljane analize:


1. Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI) – Regional interplay and EU dialogue
    Procijenjena vrijednost:                                                              250.000,00 €
    Rok za dostavu ponude:                            16. rujna 2016. godine, 14:00 h
   

2. Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas - SPIMA
    Procijenjena vrijednost:                                                              300.000,00 €
    Rok za dostavu ponude:                            16. rujna 2016. godine, 10:00 h


3. Thinking and planning in areas of territorial cooperation (TCA)
    Procijenjena vrijednost:                                                              300.000,00 €
    Rok za dostavu ponude:                               9. rujna 2016. godine, 14:00 h
 
 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).
 
Ciljane analize iz prethodnog programskog razdoblja ESPON 2013