Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na znanstveno-stručnom skupu Podgorje: polazišta i perspektive razvoja


13. i 14. listopada 2016. godine u Senju u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, Gradskog muzeja Senj te Društva Senjana i prijatelja Senja 'Nehaj' iz Zagreba, a pod pokroviteljstvom Grada Senja, održan je znanstveno-stručni skup Podgorje: polazišta i perspektive razvoja kraja između Velebita i Jadrana.
 
Vesna Marohnić-Kuzmanović, Dubravka Šeparović i Ariana Korlaet iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj održale su prezentaciju svog stručnog rada pod nazivom Usmjeravanje razvitka Podgorja kroz prostorno-plansku dokumentaciju.
 
Cilj je skupa bio izrada kritički provjerene cjelovite javne slike o podgorskom kraju između Velebita i Jadrana, odnosno između Svetoga Jurja i Starigrada-Paklenice, kao posebnoj i teritorijalnoj i razvojnoj zbilji kako bi se na temelju polazišta iz prošlosti i sadašnjosti pristupilo rješavanju brojnih teškoća i budućem razvitku više nego demografski razrijeđenog Podgorja.
 
Tema je obrađivana uz prezentacije ukupno 44 rada znanstvenika i stručnjaka iz raznih područja kroz devet tematskih cjelina: Prostorni obuhvat, ime, geopolitički položaj i zemljopisna obilježja, Stanovništvo, naseljska mreža, demografska kretanja i podgorsko iseljeništvo, Povijesni pregled od najstarijih vremena do kraja Domovinskog rata, Gospodarske i socijalne djelatnosti u prošlosti i sadašnjosti, Razvitak i evaluacija prometne mreže i ostale tehničke infrastrukture, Tradicijska kultura i povijesna baština, narodni život i običaji, Katolička crkva, školstvo, jezik i književnost u Podgorju, Nacionalni i socijalni identitet Podgoraca te Potencijali i perspektive razvoja.

Znanstveni radovi sa skupa bit će objavljeni u Senjskom zborniku.