Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na Konferenciji Urbana agenda za EU – jačanje suradnje27.10.2016. godine u poljskoj prijestolnici Varšavi održana je Konferencija: Urbana agenda za EU – jačanje suradnje. Konferenciji u organizaciji Ministarstva gospodarskog razvoja Poljske, uz podršku predavača Europske komisije sudjelovale su predstavnice Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj ravnateljica mr.sc. Irena Matković i Ingrid Gojević te zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović.

Cilj konferencije bio je osigurati kontinuitet aktivnosti usmjerenih na provedbu Amsterdamskog pakta kojim se uspostavlja Urbana agenda za EU. Ova konferencija bila je, ujedno, prilika za raspravu o načinima i tijeku razvoja europske urbane agende, posebno u dijelu koji se odnosi na partnerstva kao radne skupine koje se bave analizom i pripremom prioritetnih urbanih tema te ulozi zemalja Višegradske skupine te Bugarske, Rumunjske, Slovenije i Hrvatske (tzv. V4+4) u tom procesu. Predstavnici Europske komisije Judith Torokne Rosza, Normunds Popens te Jack Engwegen iz nizozemskog Ministarstva unutarnjih poslova i vanjskih poslova kraljevstva dali su detaljan osvrt na rad prvih partnerstava osnovanih tijekom nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije, koja su rad započela kao svojevrsni pilot-projekti usmjereni na problematiku uključivanja migranata i izbjeglica, kvalitetu zraka u gradovima, stanovanje i urbano siromaštvo. Na temelju dosad ostvarenih rezultata tih partnerstava, predstavnici EK napravili su set preporuka s ciljem usmjeravanja i olakšavanja rada budućih partnerstava. Budući da je Grad Rijeka, pored Zagreba i ranijeg Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva uprave, iskazao interes za uključivanje u neka od budućih partnerstava, ova konferencija bila je prilika za upoznavanje s konkretnim ciljevima, zadaćama i načinom funkcioniranja partnerstava kao stručnih radnih skupina sastavljenih od 15-20 članova iz redova tijela državne uprave, gradskih uprava, predstavnika krovnih europskih organizacija gradova (EUROCITIES), općina i regija i (CEMR) te Odbora regija (COR), organizacije URBACT, predstavnika Europske komisije i dr. Predstavnici skupine V4, kao članovi partnerstava ili njihovi koordinatori, dali su pregledan prikaz svih aktivnosti, praktičan osvrt na poteškoće i nedoumice s kojima su bili suočeni te načine rada i komunikacije koji su pri tom uspostavljeni. Teme kojima će se baviti naredna 4 partnerstva koja će započeti s radom u siječnju 2017. godine su digitalna i energetska tranzicija, radna mjesta i vještine u lokalnom gospodarstvu te kružno gospodarstvo. Posljednja 4 partnerstva za odgovornu javnu nabavu, prilagodbu klimatskim promjenama, održivo korištenje zemljišta i urbanu mobilnost bit će pokrenuta krajem 2017. godine.

Predstavnici Europske komisije više puta su ponovili da sve inicijalno navedene teme treba razmatrati u kontekstu zadanih ciljeva Urbane agende za EU, a to su bolji zakonodavni okvir, veća dostupnost izvorima financiranja za gradove i izgradnja baze znanja i razmjene iskustava. Sve analize, provedena istraživanja i preporuke kojima će rad partnerstva u konačnici rezultirati moraju biti na dobrobit gradova. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u partnerstvima omogućit će nam da prezentiramo specifičnosti naše prakse vezane uz pojedinu temu, da promoviramo svoja konkretna dostignuća i doprinesemo usmjeravanju zaključaka i preporuka koje će biti upućene Europskoj komisiji na načine koje smatramo korisnima za hrvatske gradove.