Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na 10. Skupu stručnih službi 2016. u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjelovao je na 10. Skupu stručnih službi 2016. u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

U Nacionalnom parku Plitvička jezera od 9. do 11. studenog 2016. godine održan je 10. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Na poziv organizatora Hrvatski zavod za prostorni razvoj (HZPR) sudjelovao je predavanjem Zaštićena područja u sustavu prostornog uređenja. Djelatnici stručnih službi upoznati su s ustrojem i radom HZPR, izradom prostornih planova zaštićenih područja nacionalnih parkova i parkova prirode, najčešćim problemima u izradi tih planova, iskustvima u suradnji koje je HZPR ostvario s djelatnicima DZZP-a, HAOP-a, MZOIP-a i javnim ustanovama NP Krka, PP Biokovo, PP Papuk, obrazložen je zahtjev HZPR za dostavu podataka za izradu novog Izvješća o stanju u prostoru RH. Ukratko je predstavljen i Informacijski sustav prostornog uređenja. U raspravi nakon predavanja bile su zastupljene teme: aktualna problematika na području NP Plitvička jezera, pitanje granica zaštićenih područja na primjerima PP Biokovo i PP Papuk, uloga lokalne zajednice u analitičkoj fazi pripreme izrade plana, primjena odredbi za provođenje plana. Skupu su prisustvovali ravnateljica Irena Matković, voditelj službe Držislav Dobrinić, voditeljice odjela Dubravka Šeparović i Vesna Marohnić-Kuzmanović.