Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Održan 2. godišnji sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje

Na poziv ravnateljice Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, 6. prosinca 2016. godine održan je 2. sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Skup su svojim prisustvom uveličali ministar graditeljstva i prostornoga uređenja gospodin Lovro Kuščević, državna tajnica gospođa Dunja Magaš, pomoćnik ministra gospodin Igor Čižmek te članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Ministar Lovro Kuščević je u uvodnom obraćanju ravnateljima naglasio prioritet razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja u kojem se očekuje značajan doprinos svih zavoda, kao i nedavnu uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i gruntovnice (ZIS) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Sve to u konačnici treba biti dijelom jednog interoperabilnog sustava koji će bitno olakšati procedure planiranja i izdavanja akata, a sve u konačnom cilju održivog korištenja prostora. Ministar je najavio i novu komunikacijsku strategiju s kampanjom kojoj će cilj biti prevencija nezakonite gradnje.

Nakon obraćanja ministra, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković predstavila je rezultate suradnje koju je Hrvatski zavod za prostorni razvoj ostvario sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba u provedbi brojnih projekata iz gotovo cjelokupnog svog djelokruga:
  • u izradi i pripremi izrade prostornih planova područja posebnih obilježja,
  • u provedbi pripremnih aktivnosti za izradu Državnog plana prostornog razvoja, kroz obradu podataka prostornih planova županija, gradova i općina,
  • kroz zajednički rad na vođenju Informacijskog sustava prostornog uređenja,
  • u pripremi stručnog skupa „Strategije urbane regeneracije“.

Predstavljene su i planirane zajedničke aktivnosti u 2017. godini među kojima se posebno ističe nastavak suradnje u izradi i u provedbi pripremnih (stručno-analitičkih) aktivnosti za izradu prostornih planova državne razine te provedba pilot-projekata urbane sanacije. Najavljena je i buduća suradnja na uspostavi Brownfield registra Republike Hrvatske.

U raspravi koja je uslijedila ravnatelji zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba komentirali su i davali prijedloge vezane uz predložene aktivnosti za 2017. godinu, a istaknuli su i želju za stalnom komunikacijom i edukacijom o novim zakonskim i drugim rješenjima, kao i o onima koji su tek u pripremi.


 

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika