Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Rasprava o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk


 
U pokrenutom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk, dana 9. prosinca 2016. godine u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, provedena je rasprava o sadržaju strateške studije kojom će se odrediti i procijeniti mogući utjecaji provedbe tog plana na okoliš i ekološku mrežu.

Uvodnim izlaganjem, voditeljica Odjela za prostorne planove posebnih obilježja državne razine Dubravka Šeparović, upoznala je prisutne s osnovnim informacijama o Parku prirode Papuk i postupku izrade i donošenja prostornog plana državne razine za to područje te s dosadašnjim tijekom postupka strateške procjene i osnovnim sadržajem strateške studije. Pri tom je istaknula pozitivnu okolnost da je postupak strateške procjene započet u najranijoj fazi izrade plana.

Mario Mesarić, predstavnik ovlaštenika IRES EKOLOGIJA d.o.o., u svom izlaganju upoznao je prisutne s postupkom strateške procjene utjecaja na okoliš i zakonskim okvirom za njegovo provođenje. Naglasio je potrebu sudjelovanja različitih sektora u postupku kako bi se mogli sagledati vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom prostornog plana.

U raspravi je naglašena posebnost područja Parka prirode Papuk u čijem obuhvatu se nalazi veći broj kamenoloma od kojih je najveći dio aktivan. Sudionici su pozvani da prijedloge za uvrštenje posebnih tema u stratešku studiju i mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji dostave pisanim putem odnosno elektronskom poštom najkasnije do 27. prosinca 2016. godine.