Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON najava natječaja za ciljane analize

ESPON EGTC će uskoro objaviti natječaje za 3 ciljane analize:

1/ Linking networks of protected areas to territorial development (LinkPAs)
 
Glavni dionik:  Regija Abruzzo (IT)
Cilj: Analiza uloge mreže zaštićenih područja u provedbi održivih prostornih strategija i politika
                 

2/ Territorial and urban potentials connected to migration and refugees flows

Glavni dionik:  Regija Emilia-Romagna (IT), Upravljačko tijelo Interreg V B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IT)
Cilj: Podizanje razine znanja o prostornom utjecaju migracija i izbjegličkih tokova u Jadransko-jonskoj i Dunavskoj makroregiji u cilju kako bi se ove aspekte uzelo u obzir u okviru EUSAIR i EUSDR strategije i programa Europske teritorijalne suradnje


3/ BT2050 — Territorial scenarios for the Baltic Sea Region

Glavni dionik:  Ministarstvo gospodarskog razvoja (PL)
Cilj: Proizvesti analizu trendova i prostornih scenarija za Baltičku makroregiju te utvrditi ključne teme koje treba riješiti u okviru različitih politika vezanih uz prostorni razvoj Baltičke makroregije kao i njihova uloga u širem europskom i globalnom kontekstu

Više na linku