Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR u EU projektu SUPrEME – podrška prostornom planiranju mora u istočnom MediteranuSlijedom objave javnog poziva za izradu EU projekta s temom prostornog planiranja mora (MSP), uz podršku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te ministra Lovre Kuščevića, Hrvatski zavod za prostorni razvoj prijavio je u travnju 2016. godine projektni prijedlog Podrška prostornom planiranju mora u istočnom Mediteranu (SUpporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean – SUPrEME).

Projekt se temelji na Radnom Programu 2015. za provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), a sredstva će biti dodijeljena kroz instrumente Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EASME).

Projektni prijedlog SUPrEME odobrila je Europska komisija u listopadu 2016. godine, a ugovor je potpisan 7. prosinca 2016. godine. Projekt će se realizirati kroz 2017. i 2018. godinu.

Ukupna odobrena sredstva iznose 1.999.996 €, od čega je za realizaciju projekta Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj dodijeljeno 300.000 €.

Vodeći partner projekta je CORILA (Consortium for Managing Research Activities in the Venice Lagoon), talijanski konzorcij u čijem sastavu su dva fakulteta iz Venecije i Padove te nacionalni institut za istraživanje i institut za oceanografiju. U projektu sudjeluju javna tijela nadležna za MSP iz četiri države članice EU: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija, te Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita.

Cilj projekta je podrška državama članicama u uspostavi sustava održivog prostornog planiranja mora i razvijanju modela prekogranične suradnje u istočnom dijelu Mediterana, uz provedbu Okvirne direktive o pomorskom prostornom planiranju te uvažavanje zahtjeva iz niza drugih EU propisa. Jedna od važnijih zadaća projekta je i uspostava zajedničkog geoportala s razmjenjivim prostornim podacima vezanim uz MSP.

U sklopu projekta odabrana su područja za koja će se izrađivati pilot projekti. U hrvatskom dijelu Jadranskog mora obrađivat će se područje Dubrovačko-neretvanske županije s epikontinentalnim pojasom. Akvatorij te županije predstavlja gotovo 25% ukupnog područja mora Hrvatske, pri čemu pripadajući dio epikontinentalnog pojasa čini gotovo 40% ukupnog hrvatskog epikontinentalnog pojasa, a specifičnost je i interakcija kopnenog i morskog dijela zbog uskog te nehomogenog obalnog pojasa.