Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR sudjelovao u provedbi reaktivne misije WHC UNESCO/IUCN za NP Plitvička jezera

Na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatski zavod za prostorni razvoj imenovao je sudionike u provedbi WHC UNESCO/IUCN reaktivne misije za Nacionalni park Plitvička jezera koja je održana od 17. do 19. siječnja 2017. godine.

U pripremu i provedbu misije bili su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo turizma, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode, Javna ustanova za upravljanje NP Plitvička jezera, Hrvatske vode, znanstvenici koji su proveli pojedine projekte na području NP Plitvička jezera te inspekcijske službe. Posebnu raspravu konzultanti – članovi misije proveli su s predstavnicima upravnih tijela regionalne samouprave te s predstavnicima lokalne samouprave.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj je u misiji sudjelovao u koordinaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, pod vodstvom državne tajnice Katice Prpić i pomoćnika ministra Igora Čižmeka. Sastancima i terenskom izvidu koji su provedeni u sklopu programa misije u Zagrebu i na Plitvičkim jezerima prisustvovali su ravnateljica Irena Matković, rukovoditelj Službe Držislav Dobrinić i rukovoditeljica Odjela Vesna Marohnić-Kuzmanović, a u pripremi materijala za misiju sudjelovale su Ariana Korlaet i Lovorka Sviben. Tehničku podršku pri ispisu materijala pružio je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj je u prezentaciji konzultantima - članovima misije ispred UNESCO-a predstavio sustav prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj, Prostorni plan NP Plitvička jezera i usporedne analize prostornog plana iz 1986. i 2014. godine, a aktivno je sudjelovao i u izradi nacrta akcijskog plana za rješavanje uočenih problema i otvorenih pitanja.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika