Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON otvoreni poziv za podnošenje prijedloga za ciljane analize

Kreatori politika i stručnjaci na svim upravnim i prostornim razinama ključni su dionici programa ESPON 2020. Kroz izravno sudjelovanje i provedbu politika pridonose postizanju europskih ciljeva vezanih za prostorni razvoj i koheziju.

ESPON EGTC je objavio da je sljedeći rok za podnošenje projektnih prijedloga za ciljane analize 23. lipnja 2017. godine. Koristeći postojeće ESPON podatke, ovi projekti će izravno doprinijeti kreiranju političkih odluka i prostornih razvojnih strategija.

Dionici razviju svoj projektni prijedlog i upućuju ga ESPON EGTC-u popunjavanjem obrasca digitalne prijave. U svom prijedlogu, dionici opisuju pitanja koja bi željeli da se obrađuju kroz ESPON ciljanu analizu. Kod podnošenja prijave dionici trebaju voditi računa da se njihov projektni prijedlog:
• odnosi na njihov specifični prostorni kontekst te njegove mogućnosti i izazove
• odražava širu europsku perspektivu
• u odnosu je s postojećim ESPON prostornim podacima i analizama.

Odabrani prijedlozi provode se u uskoj suradnji između stručnjaka, koji izrađuju analizu, dionika i ESPON EGTC-a. Kako bi se proces implementacije uspješno odvijao dionici u razvoju njihovog prijedloga trebaju uzeti u obzir sljedeće:
•analiza treba biti izvediva u smislu metodologije, indikatora i pružanja podataka
•aktivna uključenost dionika je ključna tijekom cijelog procesa implementacije kako bi dobiveni rezultati bili korisni.

Na kraju, što se tiče praćenja neke ciljane analize, dionici također trebaju u obzir sljedeće točke pri izradi svog projektnog prijedloga:
•primjena analitičkih rezultata u svojim procesima političkog odlučivanja
•dodana vrijednost projektne ideje i za dionike u drugim zemljama, regijama ili gradovima.

Proces izrade i implementacije ESPON ciljana analiza:

 
Kako prijaviti projektni prijedlog?

Prijedloge može podnijeti grupa dionika koji imaju zajedničke potrebe za analizom kao i pojedinačni dionici. Također je moguće u provođenju neke ciljane analize uključiti relevantne organizacije na europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini .

Projektni prijedlozi dionika moraju biti dostavljeni elektronički u obliku digitalne prijave. Obrazac za prijavu sadrži informacije o tome kako i kome treba biti poslan prijedlog te koje dokumente treba priložiti.

Projektni prijedlog za ESPON ciljane analize može se podnijeti u bilo kojem trenutku. ESPON EGTC ocjenjuje dva puta godišnje sve prijedloge primljene do određenog datuma. Sljedeći rok za podnošenje projektnih prijedloga je 23. lipnja 2017. godine.

Više...