Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Javne rasprave o 2 UPU-a državne razine na Medvednici

Na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objavljena je obavijest o provođenju javnih rasprava i javnih uvida u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' Medvednica i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona' Medvednica.

Istovremeno su u javnu raspravu upućene Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica i Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica.

Javne rasprave provodit će se od 6. ožujka do 4. travnja 2017. godine, a ne-tehnički sažeci Strateških studija, Strateške studije i Prijedlozi UPU-a bit će dostupni javnosti s danom početka javne rasprave na mrežnim stranicama Ministarstva, kao nositelja izrade planova.