Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na Ad-hoc sastanku za pripremu Ministarske konferencije o održivom urbanom razvoju Unije za Mediteran koja će se održati od 15.-16. svibnja 2017. godine u Kairu

28. veljače 2017. godine u Bruxellesu je održan Ad-hoc sastanak za pripremu Ministarske konferencije o održivom urbanom razvoju Unije za Mediteran (UzM) koja će se održati od 15.-16. svibnja 2017. godine u Kairu. Za stručnu pripremu sudjelovanja Republike Hrvatske na predstojećoj Konferenciji, slijedom odluke ministra, zadužen je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Unija za Mediteran (UzM) multilateralno je partnerstvo Europske unije sa zemljama južnog Mediterana koje obuhvaća 43 zemlje: 28 zemalja članica EU, 15 zemalja južnog Mediterana, Europsku komisiju i Arapsku ligu. Osnovana je potpisivanjem Pariške deklaracije 2008. godine u svrhu promocije dijaloga i suradnje u euro-mediteranskoj regiji, a institucionalno se nadovezuje na Barcelonski proces.
 
Na ad-hoc sastanku koji je vodio i moderirao gospodin Normunds Popens, zamjenik generalnog direktora DG Regio Europske komisije, uz predstavnike drugih zemalja članica UzM te asocijacija regija i gradova, sudjelovale su i predstavnice Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj ravnateljica mr.sc. Irena Matković i Jadranka Vranek.
 
Cilj sastanka bio je izrada konačnog nacrta Ministarske deklaracije Towards a New UfM Urban Agenda koju bi ministri 43 zemlje članice UzM trebali usvojiti na predstojećoj Ministarskoj konferenciji u Kairu. Tekstu Konačnog nacrta Deklaracije prethodila je široka rasprava sudionika o podnesenim prijedlozima, primjedbama i komentarima zemalja članica. Hrvatski prijedlozi odnosili su se na uključivanje sljedećih tema u Deklaraciju: potreba praćenja stanja urbanog razvoja kroz zajednički sustav monitoringa, prilagođen već postojećim sustavima zemalja članica UzM; modifikacija elemenata vizije razvoja; isticanje uloge urbanističkog planiranja; isticanje potrebe urbane regeneracije zapuštenih gradskih jezgri, napuštenih industrijskih i lučkih područja; prevencija nekontroliranog rasta naselja; potreba bavljenja odnosom između jače urbanizacije obalnog pojasa i depopulacije i zaostajanja zaleđa; zaštita i održivo upravljanje krajobrazom; održivi turizam; urbana sanacija područja bespravne gradnje i intermodalna prometna rješenja.
 
Više o Uniji za Mediteran