Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

ESPON natječaji za 3 ciljane analize

ESPON, Europska mreža za praćenje prostornog razvoja, objavila je natječaje za 3 ciljane analize:
 
1/ Linking networks of protected areas to territorial development (LinkPAs)
 
Glavni dionik:  Regija Abruzzo (IT)
Cilj: Analiza uloge mreže zaštićenih područja u provedbi održivih prostornih strategija i politika

 
2/ Territorial and urban potentials connected to migration and refugees flows
Glavni dionik:  Regija Emilia-Romagna (IT), Upravljačko tijelo Interreg V B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IT)
Cilj: Podizanje razine znanja o prostornom utjecaju migracija i izbjegličkih tokova u Jadransko-jonskoj i Dunavskoj makroregiji u cilju uzimanja ovih aspekata u obzir u okviru EUSAIR i EUSDR strategije i programa Europske teritorijalne suradnje


3/ BT2050 — Territorial scenarios for the Baltic Sea Region
Glavni dionik:  Ministarstvo gospodarskog razvoja (PL)
Cilj: Proizvesti analizu trendova i prostornih scenarija za Baltičku makroregiju te utvrditi ključne teme koje treba riješiti u okviru različitih politika vezanih uz prostorni razvoj Baltičke makroregije kao i njihova uloga u širem europskom i globalnom kontekstu
 

Rok za prijavu je 27. ožujka 2017. godine.