Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Odluke o izradi prostornih planova

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., članci 86.-89.), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana (izradi novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam dana od objave u službenom glasniku Odluke o izradi na adresu elektroničke pošte:
odluke-o-izradi@mgipu.hr

Obavijesti o izradi prostornih planova državne razine:
Obavijesti o izradi prostornih planova po županijama: