Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Održano javno izlaganje o prijedlozima Urbanističkog plana državnog značaja Skijaški kompleks i Urbanističkog plana državnog značaja Vršna zona na Medvednici zajedno s pripadajućim strateškim studijama utjecaja na okoliš

Za vrijeme javnog uvida u prijedloge Urbanističkih planova državnog značaja Skijaški kompleks i Vršna zona na Medvednici, koji je započeo 6. ožujka 2017. godine i trajat će zaključno do 4. travnja 2017. godine, u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja 21. ožujka 2107. godine s početkom u 14 sati održano je javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera planiranih u navedenim prostornim planovima.Ispred Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kao nositelja izrade, pomoćnik ministra Igor Čižmek obrazložio je ulogu nositelja izrade u postupku izrade i donošenja prostornih planova državne razine, dok se Ines Merčep osvrnula na način rada Savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku izrade Strateških studija. Mr.sc. Irena Matković ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj koji koordinira izradu i donošenje ovih urbanističkih planova državne razine, skrenula je pozornost na povijesni značaj vršnog područja Medvednice i dugogodišnju potrebu i pokušaje zagrebačkih arhitekata i urbanista za njegovim sustavnim planiranjem.

Jasminka Pilar Katavić iz tvrtke Urbanistica d.o.o. kao stručni izrađivač oba plana prezentirala je i detaljno obrazložila smjernice, ciljeve i plan prostornog uređenja te obrazložila prostorno – planske preduvjete za restrukturiranje sportske i turističke destinacije, uz očuvanje prirodnih posebnosti i propisivanje mjera zaštite okoliša. Ispred Ovlaštenika izrade Strateške studije za oba plana, tvrtke Oikon d.o.o., Željko Koren naglasio je na koji način su strateškim studijama određeni, opisani i procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom ovih urbanističkih planova državnog značaja, te koje su mjere zaštite okoliša i programi praćenja ovisno o prepoznatim utjecajima predloženi i implementirani u prostorno planska rješenja.