Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sudjelovanje HZPR na sastanku EU skupine za pitanja teritorijalne kohezije (NTCCP) održanom 3. travnja 2017. na Malti

NTCCP – radna skupina za teritorijalnu koheziju
 
3. travnja 2017. godine održan je sastanak Mreže nacionalnih kontakt točaka za teritorijalnu koheziju (NTCCP - National Territorial Cohesion Contact Point) na razini direktora. Hrvatske sudionice sastanka bile su ravnateljica mr.sc. Irena Matković i Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
 
Malta je, kao otočka država, u razdoblju svog predsjedanja Vijećem Europske unije u fokus rada ove radne skupine stavila područja s geografskim posebnostima, među kojima su posebno prepoznata rijetko naseljena područja, planinski predjeli i otoci. Članovi radne skupine prepoznali su posebnosti pojedinih područja na teritoriju vlastite države, razmatrali su se ključni problemi ovih područja, ograničenja i izazovi s kojima su suočeni te potencijali budućega razvoja.

Tijekom rasprave nametnuo se zaključak da se razvoju ovih područja mora pristupiti uvažavajući lokalne posebnosti i razvijajući njihovu specijalizaciju, odnosno usmjerenost na razvojne aktivnosti koje su na tom području primjerene, poželjne ili za njih postoje odgovarajući preduvjeti. Uobičajeni socio-ekonomski pokazatelji pokazali su se nedovoljnima u praćenju rezultata i učinaka nacionalnih politika, pogotovo u područjima sa sezonskim efektom turizma, jer ne daju realnu sliku kvalitete života lokalnog stanovništva i dostupnosti javnih usluga.

Zaključno, sudionici su podržali stavljanje područja s geografskim posebnostima u fokus planiranja sljedećeg proračunskog razdoblja EU, s naglaskom na integriranom pristupu. Ne manje važna bila je i tema ruralnog razvoja s osvrtom na Deklaraciju o ruralnom razvoju iz Corka. Naime, prepoznata je neodvojivost manjih gradova od svog ruralnog konteksta i naglašena je nužnost jedinstvenog sagledavanja prostora. Razmatrane su bitne odredbe ove deklaracije i načini njene provedbe.  

Iako će se konačna ocjena implementacije Teritorijalne agende 2020 dati tek 2020. godine, rasprava o tome je već započela, a Nizozemska, Slovačka i Malta dale su svoj doprinos početku vrednovanja provedbe ovog dokumenta.

Neformalna radna skupina, koju predvodi Luksemburg, koja se bavi nalaženjem inovativnih rješenja za poteškoće u prekograničnim suradnjama prezentirala je dosadašnje rezultate svog rada te pozvala sve zainteresirane (tijela državne uprave, JLS i institucije) na aktivno uključivanje u rad ili dostavu podataka o prepoznatim poteškoćama u ostvarivanju ovih suradnji.
 
Radna skupina formirana tijekom slovačkog predsjedanja, koja se bavi prilagodbom klimatskim promjenama u kontekstu prostornog planiranja naselja, intenzivnije je započela s radom i poziv na uključivanje u ovu radnu skupinu također je otvoren za sve zainteresirane institucije.

Za sve detaljnije informacije osoba za kontakt je Ingrid Gojević, e-mail: ingrid.gojevic@mgipu.hr