Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sudjelovanje HZPR na sastanku EU skupine za urbani razvoj (UDG) održanom 4. travnja 2017. na Malti

UDG – radna skupina za urbani razvoj

4. travnja 2017. godine održan je sastanak radne grupe za urbani razvoj (UDG - Urban Development Group) na razini direktora. Hrvatske sudionice sastanaka bile su ravnateljica mr.sc. Irena Matković i Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Ova radna skupina usmjerena je na praćenje rada radnih grupa osnovanih za pripremu prioritetnih tema Urbane agende za Europsku uniju. Prva četiri partnerstva, takozvani pilot-projekti: 1. Urbano siromaštvo, 2. Uključivanje migranata izbjeglica, 3. Kvaliteta zraka i 4. Stanovanje, prezentirala su svoj dosadašnji rad te predstavila plan aktivnosti u narednom razdoblju. Iznoseći svoja iskustva, ujedno su dali kritički osvrt na ovaj oblik suradnje, kao i preporuke koje mogu poslužiti sudionicima ostalih partnerstava. Hrvatski predstavnik, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je član partnerstva za kvalitetu zraka.
 
Partnerstva formirana krajem 2016. godine, tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem EU, prezentirala su svoje tzv. orijentacijske planove koji će poslužiti za izradu Okvirnih planova rada te nakon toga i za akcijske planove. U ovoj grupi su partnerstva koja će se baviti sljedećim prioritetnim temama: 1. Radna mjesta i vještine u lokalnom gospodarstvu, 2. Kružna ekonomija, 3. Digitalna tranzicija i 4. Urbana mobilnost. U partnerstvu za digitalnu tranziciju Hrvatsku predstavlja Ministarstvo uprave.
 
Na prijedlog Trija predsjedavajućih (NL, SK i MT), ovom prilikom potvrđeni su i sastavi posljednja 4 partnerstva: 1. Energetska tranzicija 2. Održivo korištenje zemljišta, 3. Prilagodba klimatskim promjenama i 4. Odgovorna javna nabava. Grad Zagreb je potvrđeni član partnerstva za održivo korištenje zemljišta.
 
Uspostavljen je internetski portal FUTURIUM koji sadrži informacije vezane uz izradu Urbane agende za EU, kao i uz rad svakog pojedinog partnerstva. Ovaj portal je ujedno platforma za razmjenu informacija, sudjelovanje u javnim savjetovanjima, vođenje on-line rasprava i razmjenu znanja i iskustava. Portal je javno dostupan, a prijavom na web-stranici osigurava se mogućnost sustavnog praćenja događanja i novosti.
 
Pristup na FUTURIUM