Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Utvrđeni Konačni prijedlozi Urbanističkih planova uređenja državnog značaja

02.08.2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica te Odluku o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona", Medvednica.