Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sastanak Mreže nacionalnih kontakt točaka za teritorijalnu koheziju, Tallinn, 25. rujna 2017. godine

25. rujna 2017. godine u Tallinnu održan je sastanak radne skupine stručne razine koju čine predstavnici zemalja EU-a nadležne za pitanja teritorijalne kohezije - NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Point). Hrvatska predstavnica u ovoj radnoj skupini je Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Radna skupina za teritorijalnu koheziju raspravljala je o iskustvima vezanim za unapređenje teritorijalne kohezije, s posebnim osvrtom na jačanje teritorijalne kohezije u pograničnim regijama. Posebna radna skupina, koju predvode predstavnici Luksemburga, prezentirala je rezultate istraživanja koja provode i kojima se prikupljaju pozitivni primjeri uspješnih prekograničnih suradnji, ali i poteškoća koje ih u velikoj mjeri otežavaju, poskupljuju postupke ili kompliciraju administrativne procedure vezane uz njihovu provedbu. U tu svrhu predlaže se uspostava zakonodavnog okvira na EU razini koji bi omogućavao da države članice EU-a u pojedinačnim situacijama, gdje se prepozna interes za uspostavu prekogranične suradnje, djelovanje iste suglasno, dobrovoljno i na obostrano prihvatljiv način reguliraju usvajajući tzv. Konvenciju o prekograničnoj suradnji.

Posebna radna skupina koju predvode predstavnici Slovačke započela je s radom na problematici prilagodbe urbanih područja klimatskim promjenama kroz sustav prostornog planiranja te prezentirala prve rezultate. Ova radna skupina otvorena je za uključivanje dodatnih članova (ministarstva, znanstvene ustanove, udruge, stručnjaci i dr).

Jedna od prioritetnih tema tijekom predsjedanja Estonije Vijećem EU-a je smanjivanje regija. Radi se pojavi pražnjenja prostora uslijed smanjenja ili potpunog prestanka ranijih gospodarskih aktivnosti i s tim povezanih emigracija stanovništva. S obzirom da je u Hrvatskoj ova pojava intenzivna, prezentirali smo mjere kojima se na nacionalnoj razini nastoji doprinijeti smanjivanju njenih negativnih učinaka.

Jedna od važnih tema je i priprema izrade Teritorijalne agende nakon 2020 godine. U tu svrhu Estonija je predložila polazišta koja proizlaze iz rasprave o potrebi revizije TA 2020 održane tijekom predsjedanja Luksemburga te je predložen i plan daljnjih aktivnosti na njenoj izradi. Konačno usuglašavanje o ovom dokumentu predviđeno je na sastanku koje će se na direktorskoj razini održati u listopadu 2017. godine.

Predstavnik Rumunjske najavio je održavanje CEMAT konferencije ministara nadležnih za prostorno/regionalno planiranje u studenom ove godine u Bukureštu te donošenje dviju rezolucija koje se odnose na planiranje funkcionalnih područja ili regija te budućnost CEMAT-a.