Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sastanak Radne skupine za urbani razvoj, Tallinn, 26. rujna 2017. godine

26. rujna 2017. godine u Tallinnu je održan sastanak Radne skupine za urbani razvoj,  UDG (Urban Development Group) koju čine predstavnici zemalja EU nadležni za urbani razvoj. Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj hrvatski je predstavnik u ovoj radnoj skupini.

Radna skupina za urbana pitanja - UDG

Implementacija Urbane agende za EU je i nadalje ključna tema ove radne skupine. Koordinatori partnerstava formiranih u Amsterdamu za prioritetne teme: urbano siromaštvo, migranti i izbjeglice, kvaliteta zraka te stanovanje, prezentirali su akcijske planove rada tih partnerstava i dosadašnje rezultate, s posebnim osvrtom na provedeno javno savjetovanje. Iako ono nije imalo prevelik odjek, što je rezultat provedbe tijekom srpnja i kolovoza, zaprimljeni komentari i primjedbe su ipak utjecali na ove dokumente.

Pored toga prezentirani su Orijentacijski (okvirni) planovi za partnerstva formirana na Malti za prioritetne teme: prilagodba klimatskim promjenama, energetska tranzicija, javna nabava i održivo korištenje zemljišta.

Prisutni članovi radne skupine dali su svoj doprinos prezentiranim dokumentima brojnim komentarima i sugestijama, upućenim predstavnicima Europske komisije, koordinatorima i predstavnicima Sekretarijata za UAEU - čiji zadatak je sustavno praćenje rada partnerstava te ECORYS-u koji je zadužen za administrativnu podršku partnerstvima. Iako je načelni stav da su dokumenti obimni te svojom prirodom nadilaze djelokrug rada jednog sektora, zajednički je stav sudionika sastanka da se na nacionalnim razinama o svim temama treba potaknuti šira rasprava i uključiti veći broj relevantnih i zainteresiranih dionika.

Prioritetna tema predsjedavajuće Estonije je digitalna uprava i javne usluge u urbanim područjima EU-a. U okviru ove teme ESPON je predstavio provedeno istraživanje, nakon čega je i URBACT prezentirao svoj doprinos ovoj temi, ali prije svega, radu pojedinih partnerstava za prioritetne teme Urbane agende za EU.

Predstavnik UN-HABITAT-a prezentirao je ulogu članica EU-a u implementaciji ciljeva održivog razvoja UN-HABITAT-a i Nove urbane agende. U nastavku, predstavnik EUKN-a (European Urban Knowledge Network) dao je osvrt na desetogodišnje razdoblje implementacije Leipziške povelje i najavio početak izrade te usvajanje verzije 2.0 tog dokumenta.

Aktualne informacije vezane uz Urbanu agendu za EU dostupne su na: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
 
Pozivamo sve zainteresirane da daju svoj doprinos implementaciji Urbane agende za EU prijedlozima i sugestijama na dokumente pojedine prioritetne teme.


Slika
Slika