Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Doneseni urbanistički planovi uređenja Vršna zona i Skijaški kompleks, Medvednica

Vlada Republike Hrvatske 18. listopada 2017. godine donijela je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja Vršna zona, Medvednica i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja Skijaški kompleks, Medvednica.   

Nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade planova povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona, Medvednica propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture u odnosu na tehnološke zahtjeve, smještaj gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, sportskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te gradnju novih građevina u funkciji sporta i rekreacije.

Urbanistički plan uređenja državnog značaja Skijaški kompleks, Medvednica propisuje uvjete u odnosu na tehnološke zahtjeve za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture, skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera, sportskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te gradnju novih građevina u funkciji športa, rekreacije i posjećivanja.