Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

17. zasjedanje CEMAT-a održano 3.11.2017. godine u Bukureštu17. zasjedanje CEMAT-a, Vijeća europskih ministara nadležnih za prostorno planiranje, održano je 3. studenog 2017. godine u Bukureštu. Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar je, zbog obveza vezanih uz obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade RH, ulogu voditelja delegacije povjerio ravnateljici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr.sc Ireni Matković, a pored nje, zasjedanju je prisustvovala i Ingrid Gojević.

Ovo zasjedanje okupilo je ministre i druge predstavnike zemalja članica Vijeća Europe, predstavnike Svete stolice, Europske mreže urbanog znanja (EUKN), Europskog udruženja prostornih planera (ECTP-CEU); OECD-a; VASAB-a i drugih zainteresiranih dionika,, a prethodila  su mu tri pripremna sastanka, od kojih je posljednji održan dan uoči zasjedanja na kojem su usuglašeni tekstovi dviju rezolucija.
 
Ključna tema ovogodišnjeg zasjedanja bila su Funkcionalna područja – kapitalizacija lokalnih potencijala u politikama prostornog razvoja na europskom kontinentu. Provedeno istraživanje rezultirat će studijom koja će biti okončana i publicirana u prosincu. Inicijalni ciljevi studije bili su identificirati i definirati funkcionalna područja, prepoznati njihove endogene potencijale, istraživanjem podržati razvoj te doprinijeti upravljanju funkcionalnim područjem uz poštivanje demokratskih principa i participativnosti. U pripremi studije davanjem podataka i mišljenja sudjelovao je i Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Provedene prethodne rasprave o ovoj temi rezultirale su usvajanjem Rezolucije o funkcionalnim područjima – kapitalizaciji lokalnih potencijala u politikama prostornog razvoja na europskom kontinentu.

Druga bitna tema ovog zasjedanja bila je budućnost CEMAT-a kao platforme za suradnju europskih ministara na poslovima prostornog planiranja. Zajednički stav sudionika zasjedanja bio je da je nužno uspostaviti nove oblike suradnje, intenzivirati razmjenu znanja i iskustava te suradnju proširiti i na niže, stručne razine. Istovremeno, članicama Europske unije koje čine značajan udio u članstvu CEMAT-a ona treba pružiti dodanu vrijednost u odnosu na druge aktivnosti i inicijative koje se na razini EU bave temama koje uključuju prostornu dimenziju.

Naglasak prisutnih stavljen je na činjenicu da je prostorno planiranje osnova za sve promjene u prostoru, ono je instrument zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine temeljem kojeg se osigurava upravljanje zemljištem/prostorom i usmjeravaju razvojne potrebe i procesi, stvarajući pretpostavke za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Iako je, za nastavak djelovanja CEMAT-a, Rezolucijom o budućnosti CEMAT-a bilo važno dogovoriti i koja država će sljedeće tri godine raditi na pripremi nove ključne teme i sljedećeg zasjedanja, takav dogovor nije postignut. Umjesto toga dogovoreno je da Rumunjska nastavi s radom do postizanja konačnog dogovora, pri čemu je i Hrvatska pozvana da razmotri mogućnost da bude domaćin 18. zasjedanja CEMAT-a koje bi trebalo biti održano tijekom 2020. godine i tom bi prilikom trebalo obilježiti i 50 godina njegova djelovanja.