Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Pozivaju se gospodarski subjekti na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja PP NP „Krka“ na okoliš

27. studeni 2017. - Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da dostave ponude na Poziv za nabavu usluge izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja Prostornog plana Nacionalnog parka Krka na okoliš. Rok za dostavu ponuda je do
5. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.