Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: PP NP 'Krka'

08.12.2017.- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao središnje tijelo za javnu nabavu za potrebe rada Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, temeljem odredbe članka 186. Zakona o javnoj nabavi i Sporazuma, KLASA: 112-01/13-01/65, URBOJ: 531-03-01-1 od 30. prosinca 2013. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, provodi prethodno savjetovanje o nabavi usluge izrade prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka „Krka“.
Nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka" možete preuzeti OVDJE.