Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Susret zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija, Šibenik, 30. 11. i 01. 12. 2017. godine

30. studenog i 1. prosinca 2017. godine, u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, održan je tradicionalni susret zavoda za prostorno uređenje  jadranskih županija. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Uvodno se prisutnima obratio šibensko-kninski župan Goran Pauk, a skup je moderirao ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev. U uvodnom predstavljanju prisutni ravnatelji su se kratko osvrnuli na raspoložive ljudske potencijale, uvjete i djelokrug rada te aktualne poslove i projekte, pri čemu su uočene razlike u stručnim kapacitetima za obavljanje zadaća.

Prezentacijama i pojedinačnim izlaganjima s konkretnim primjerima, zavodi su ukazali na probleme s kojima su suočeni u svakodnevnom radu, posebno u odnosu na stanje i kvalitetu prostornih planova koji se donose na područjima županija, koje uočavaju kroz institut davanja mišljenja o usklađenosti s prostornim planom županije. Rasprava je bila usmjerena na provedbu pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju, na potrebu unapređenja zakonskog okvira i jačanja uloge zavoda za prostorno uređenja. Zaključeno je da treba nastaviti dijalog i suradnju između zavoda i ministarstva, uz prezentiranje konkretnih problema i primjera iz prakse, kao i  prijedloga za poboljšanja.
 
Tijekom ovog susreta predstavnici PAP-RAC-a prezentirali su Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije.

U sklopu programa susreta, Ariana Korlaet i Vesna Marohnić-Kuzmanović iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj prezentirale su projekt SUPrEME (Supporting Maritime Spatial Planning in the Eastern MEditerranean)  financiran sredstvima EU. Cilj je projekta razraditi metodologiju za prostorno planiranje mora, odnosno za praktičnu provedbu Direktive o uspostavi okvira o prostornom planiranju morskog područja. Hrvatski zavod za prostorni razvoj u projektu  je koordinator aktivnosti pripreme studija slučajeva, a zavodi su neposredno pozvani na suradnju na projektu.