Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

9. Svjetski urbani forum9. Svjetski urbani forum (9th World Urban Forum – WUF9) održat će se od 7. do 13. veljače 2018. godine u Kuala Lumpuru, Malezija.

WUF je tehnički, nezakonodavni forum, kojeg UN-HABITAT saziva od 2002. godine, a predstavlja najznačajniji globalni skup koji se bavi temom održivog urbanog razvoja gradova i naselja. Namijenjen je urbanim akterima svih razina vlasti, civilnom društvu, profesionalcima, istraživačkim institucijama i akademijama, privatnom sektoru, financijskim institucijama, fondacijama, medijima, UN organizacijama i drugim međunarodnim agencijama.

Glavna tema WUF9 Gradovi 2030., Gradovi za sve: provedba Nove urbane agende stavlja fokus na Novu urbanu agendu, po prvi puta od njezinog usvajanja na Habitat III konferenciji, s ciljem podizanja svijesti i povećanja kolektivnog znanja o održivom urbanom razvoju te unaprjeđenja koordinacije i suradnje različitih dionika u njezinoj provedbi kao alata za ubrzanje provedbe Agende za održivi razvoj do 2030. i postizanja Ciljeva održivog razvoja.
 
Više o WUF9