Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Predavanja u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata

U okviru ciklusa predavanja u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s temom zakonodavstva iz područja prostornog uređenja i gradnje predstavnice HZPR-a 28. studenoga 2017. godine u prostorijama Komore održale su dva predavanja.

U predavanju Irene Matković, ravnateljice HZPR-a, pod nazivom “Okviri prostornog razvoja - Od Strategije prostornog razvoja RH prema prostornim planovima nove generacije” predstavljena je sama Strategija prostornog razvoja RH koja je donesena u Hrvatskom saboru 13. listopada 2017. godine i objavljena u “Narodnim novinama” broj 106/17 od 31. listopada 2017. godine: uporišne vrijednosti, stanje i procesi u prostoru, polazišta i koncepcija prostornog razvoja, prioriteti i strateška usmjerenja, okvir za provedbu te pripremne aktivnosti HZPR-a za izradu Državnog plana prostornog razvoja i prostornih planova nove generacije.

Osim toga, predstavljena je i podijeljena prisutnima publikacija “Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj”  koja je nastala kao rezultat suradnje HZPR-a i Udruge hrvatskih urbanista, a sadrži prijevode na hrvatski međunarodnih dokumenata: Europske povelje o prostornom planiranju (Barcelonska povelja), Nove urbane agende (Habitat III agenda), Amsterdamskog pakta i Urbane agende Unije za Mediteran.

Predavanje Sunčane Habrun, rukovoditeljice Službe za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru, obuhvatilo je prikaz rada javno dostupnog  geoportala ISPU-a: pregled postojećih podataka, korištenje dostupnih alata (Info lokacija, pretraživanje, upravljanje slojevima i dr.), zatim kratki pregled i obrazloženje uloge postojećih modula ISPU-a: eKatalog, eDozvola, eNekretnine i dr. te okvirni plan daljnjeg razvoja sustava. Također je izložena koncepcija planova nove generacije (slojevi, model podataka, veza na Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja i drugim pravilnicima o prostornim planovima), svrha uvođenja nove metodologije izrade, očekivani rezultati, a prikazana je i  demo-verzija modula ePlanovi: osnovne funkcionalnosti, uloge ovlaštenih korisnika i objava planova na geoportalu.

Nakon predavanja razvila se živa rasprava o problematici izrade prostornih planova u sadašnjosti i budućnosti.