Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Predstavljanje rezultata obrade podataka važećih prostornih planova na 9. NIPP i INSPIRE danu

U organizaciji Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  dana 30. studenoga i 1. prosinca 2017. godine održani su Dani IPP-a 2017., deveta u nizu konferencija o infrastrukturama prostornih podataka. Više o konferenciji OVDJE.

Na centralnom dijelu konferencije pod nazivom 9. NIPP i INSPIRE dan, održanom 1. prosinca u velikoj dvorani Geodetskog fakulteta za više od 200 pripadnika stručne i znanstvene zajednice, Sunčana Habrun, rukovoditeljica Službe za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru, održala je prezentaciju “U susret izradi Državnog plana prostornog razvoja: obrada podataka važećih prostornih planova”.

Izloženi su tijek i rezultati obrade važećih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja gradova i općina koja je provedena u razdoblju 2015.-2017. godine u zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba u okviru pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja, na temelju specifikacije radova i modela podataka priređenima u HZPR-u. Predstavljeni su prostorni slojevi građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te odabranih tema izvan građevinskih područja (šume, poljoprivredno tlo, vodne površine i dr.).

Potencijalni ključni korisnici prisutni na konferenciji obaviješteni su i da su slojevi građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja objavljeni na geoportalu Informacijskog sustava prostornog uređenja, u modulu NIPP, te da se mogu preuzeti i putem mrežne usluge (WFS).