Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Predstavljanje Informacijskog sustava prostornog uređenja izaslanstvu Republike Moldove


U Zagrebu je od 11. do 13. prosinca 2017. godine boravilo tročlano izaslanstvo Agencije za katastar i zemljišne odnose Republike Moldove koja je Nacionalna kontaktna točka za NIPP i INSPIRE.  Studijski posjet organiziran je u sklopu TAIEX projekta, a osim Državne geodetske uprave, svoj rad, informacijske sustave i aktivnosti na provedbi NIPP-a i INSPIRE direktive predstavili su i neki od aktivnijih subjekata NIPP-a. Tako je Sunčana Habrun, rukovoditeljica Službe za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i praćenje stanja u prostoru, u prostorijama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila djelokrug rada HZPR-a i trenutno stanje razvoja ISPU-a s naglaskom na koristi koje za sustav prostornog uređenja i ISPU proizlaze iz uspostave standarda razmjene prostornih podataka i razmjene iskustava između subjekata NIPP-a.

Još o studijskom posjetu OVDJE.