Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Natječaj za izbor ravnatelja HZPR-a

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka čl. 15. st. 1. tč. c) i čl. 27. i 28. Statuta Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj KLASA: 011-2/14-01/1 URBROJ: 320-14-14 od 19. svibnja 2014. godine te odredbe čl. 22. st. 8. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj raspisuje

javni natječaj za izbor ravnatelja

Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.