Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Promocija Strategije prostornog razvoja

9. ožujka 2018. godine u zgradi knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovom trgu 14 u Zagrebu održana je promocija publicirane Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Promocija je izazvala veliki interes struke, ali i predstavnika državnih institucija te medija.

Nakon uvodnih riječi potpredsjednika Uprave HAZU akademika Velimira Neidhardta, skupu se obratila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac koja je istaknula da je to dokument kojim se Hrvatska kao članica EU integrira u suvremene europske i svjetske tokove prostornog planiranja kao sinergijskog doprinosa uravnoteženom i održivom razvoju. Pored ostalog naglasila je da će se priprema sveobuhvatne Nacionalne razvojne strategije odvijati paralelno s pripremom Državnog plana prostornog razvoja.
 
Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar istaknuo je da je ono zbog čega je ova Strategija važna, činjenica da je ona usmjerena na prostor, na čitav nacionalni teritorij, uvažava sve sektorske politike i daje im prostornu dimenziju. Ne manje važno je i njeno uvažavanje međunarodnog konteksta, kao primjerice kroz inicijative Vijeća Europe te s posebnim uvažavanjem politika Europske unije. Naglasio je kako je Strategija osnova za izradu Državnog plana prostornog razvoja i prostornih planova tzv. nove generacije, a bavi se univerzalnim temama i aktualnim izazovima koji su zajednički i drugim zemljama članicama EU, ali i šire, posebno u odnosu na suvremene izazove urbanih područja i problematiku teritorijalne kohezije.

Oba ministra suglasila su se da je nužna suradnja resora kojima su na čelu te će ju u budućnosti i dodatno intenzivirati.
 
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mr.sc. Irena Matković dala je pregled procesa razvoja Strategije i načina sudjelovanja velikog broja relevantnih dionika i stručnjaka. Predstavila je sadržaj dokumenta, njegov značaj za budući razvoj nacionalnog prostora i već započete projekte direktno povezane s provedbom Strategije.
 
U izlaganju naslova Krajolik kao čimbenik Strategije prostornog razvoja akademik Mladen Obad Šćitaroci obrazložio je važnost krajolika kao čimbenika prostornog razvoja te izrazio nadu da će se za krajolik/krajobraz u bližoj budućnosti stvoriti odgovarajući zakonski okvir i nadležna institucija. Podsjetio je da je osnivanje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj bilo prepoznato kao nužnost već u zaključcima HAZU i Savjeta za prostorno uređenje iz 2011. godine te izrazio zadovoljstvo njegovim osnivanjem.

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić, kao predstavnik Hrvatske komore arhitekata, izlaganjem naziva Bez vizije razvoja nema niti budućnosti naglasio je važnost planiranja, odnosa planiranja prema svim ostalim društvenim procesima, regionalnom razvoju i razvoju prostora općenito te društvenu ulogu prostornih planera i arhitekata.

Vrsnoća građenja, kultura prostora i održivost pitanja su na koja je prisutne podsjetila arhitektica Helena Knifić-Schaps, posebno se osvrnuvši se na posebno vrijedne i osjetljive, devastirane dijelove prostora te Strategiju kojom se svi ovi prostorni procesi u budućnosti usmjeravaju. Naglasila je da u svim procesima vezanim uz prostor ne smijemo zaboraviti čovjeka i planirati njegov okoliš kao prostor za kvalitetan život.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika