Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Vlada RH donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 5. travnja 2018. godine donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine.

Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera izrađuje se i donosi za cjelokupno područje Parka unutar granica određenih Zakonom o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom (Narodne novine 29/49, 34/65 i 13/97), u ukupnoj površini od 266 km².