Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Objedinjeni sastanak Radne skupine za teritorijalnu koheziju i Radne skupine za urbani razvoj, na razini direktora, Sofija, 19. i 20. travnja 2018. godine

Objedinjeni sastanak Radne skupine za teritorijalnu koheziju (Mreža kontakt točaka za teritorijalnu koheziju) i Grupe za urbani razvoj održan je na direktorskoj razini 19. travnja 2018. godine u Sofiji, Bugarska.

Hrvatski predstavnici na ovom sastanku bile su mr.sc. Irena Matković i Ingrid Gojević.

Ključna tema prvog dana sastanka bila je policentrični i integrirani razvoj prostora EU. Polazište za raspravu bio je pripremni dokument ESPON-a o alatima za upravljanje i planiranje kao podršci policentričnom razvoju. U nastavku sastanka prezentirani su prijedlozi mogućih indikatora teritorijalnog i urbanog razvoja kojima bi se pratio učinak ulaganja i investicija, pri čemu se raspravljalo o modelima postavljanja manjeg broja ciljanih jednoznačnih ili složenih indikatora. Rasprava je potvrdila da je potrebno uspostaviti jedinstven način praćenja učinka ulaganja na teritorij, no sudionici su bili suglasni da je ujedno vrlo teško postaviti univerzalne indikatore s obzirom na specifičnosti pojedinih ulaganja te različitosti europskih država i regija, pri čemu je upitno i koliko bi složeni indikatori zaista davali realnu sliku učinka i pratili napredak tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Tijekom sastanka ESPON je prezentirao teritorijalni referentni okvir za Europu za razdoblje do 2050. godine s ciljem poticanja dijaloga o dugoročnim razvojnim perspektivama i kreiranju Teritorijalne agende za razdoblje nakon 2020. godine kao i kratkoročnim aktivnostima vezanim uz ulaganja u razdoblju do 2030. godine, koje je uglavnom vezano uz sljedeći višegodišnji proračun EU (2021.-2027.), kohezijske politike i teritorijalnu koheziju. U tom smislu, formira se uža operativna radna skupina (Task force) koja će biti zadužena za intenzivniji rad i pripremu TA 2020 post, a činit će ju članovi radne skupine za teritorijalnu koheziju i to aktualnog i sljedećeg Trija predsjedavajućih zemalja, Europske komisije, Odbora regija, organizacija Eurocities i CEMR, uz podršku ESPON-a.

Drugi dan sastanka bio je posvećen praćenju razvoja Urbane agende za Europsku uniju (UAEU) s posebnim naglaskom na praćenju rezultata rada prvih partnerstava, implementaciju njihovih akcijskih planova te na raspravi o načinu i dinamici uvođenja novih prioritetnih tema. Pored toga, raspravljalo se i o formiranju uže operativne radne skupine za pripremu sastanaka Radne skupine za urbani razvoj u kontekstu daljnjeg razvoja UAEU.

Prethodno razdoblje obilježio je završetak izrade Akcijskih planova partnerstava formiranih u Amsterdamu, za prioritetne teme Migranti i izbjeglice, Kvaliteta zraka (HR partner: MZOE) i Urbano siromaštvo, čime oni prelaze u tzv. implementacijsku fazu, dok je partnerstvo za Stanovanje u završnoj fazi izrade Akcijskog plana.

Implementacija podrazumijeva:
  1. usvajanje preporuka za unapređenje zakonskog okvira EU
  2. povećanje dostupnosti izvora financiranja i
  3. uspostavu stručnih suradnji s ciljem unapređenja znanja i razmjene informacija i iskustava.
Partnerstva formirana u Bratislavi izradila su prijedloge akcijskih planova za Digitalnu tranziciju, (HR partner: MURH) Urbanu mobilnost i Kružnu ekonomiju, za koje je tijekom ožujka provedeno javno savjetovanje nakon kojeg je nastavljena izrada tih planova.

Malteška partnerstva za Održivo korištenje zemljišta i rješenja prihvatljiva za prirodu (HR partner: Grad Zagreb) Energetsku tranziciju, Inovativnu i odgovornu javnu nabavu te Prilagodbu klimatskim promjenama su u fazi izrade prijedloga akcijskih planova.

Sve aktualnosti vezane za razvoj Urbane agende za EU i dalje su dostupne na platformi FUTURIUM.

Budući da su 3 partnerstva ušla u implementacijsku fazu, razmatraju se nove prioritetne teme koje bi bile povod za osnivanje novih partnerstava. Prijedlozi Europske komisije koji su podržani od svih zemalja članica EU, uključujući i HR su prioritetne teme:
 
  • Kultura i kulturna baština
  • Sigurnost javnog prostora.
 
Temeljem prikupljenih prijedloga, Trio predsjedavajućih izrađuje objedinjenu listu budućih prioritetnih tema te će nakon dodatnog usuglašavanja ista biti dostupna i omogućiti uključivanje hrvatskih tijela državne uprave i gradova u buduća partnerstva.

Sastanak je zaključen osvrtom na odnos UAEU prema Novoj urbanoj agendi UN HABITAT III, pri čemu se prioritetne teme UAEU mogu prepoznati kao način implementacije NUA-e, a svi članovi Radne skupine za Urbani razvoj pozvani su na sudjelovanje na sastanku UN HABITAT-a na visokoj razini, HLPF 2018, koji će se održati 9. do 18. lipnja u New Yorku, a u čijem fokusu je nekoliko ciljeva održivog urbanog razvoja.


Slika
Slika
Slika