Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Državni plan prostornog razvoja - informacija s koordinacijskih sastanaka

U postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja, od 14. do 18. lipnja 2018. godine, održani su prvi koordinacijski sastanci s predstavnicima ministarstava, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i trgovačkih društava te drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku radi dogovora i potrebnih pojašnjenja vezano za pripremu i izradu zahtjeva za izradu Državnog plana prostornog razvoja i za pripremu mišljenja o sadržaju i razini podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš, vezano uz područje iz djelokruga pojedinog resora. Više...

Prezentacija postupka izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja